Կազմակերպությունը 2017թ. Հունվարի 1-ից ընդհանուր /ԱԱՀ/ հարկման դաշտից տեղափոխվել շրջանառության հարկի դաշտ, սակայն 01.01.2017թ. դրությամբ ունի դեբետային մնացորդ: Հարց. Ինչպե՞ս վարվել նշված մնացորդի հետ, արդյո՞ք նշված մնացորդը ենթակա է հաշվանցման: «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն` նույն օրենքին համապատասխան ԱԱՀ վճարող համարվելուց դադարած անձանց մոտ ԱԱՀ վճարող