Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող և ընդհանուր հարկման դաշտում գործող կազմակերպությունը, որը չի հանդիասանում ԱԱՀ վճարող, իրականացրել է ապրանքների արտահանում ԵՏՄ անդամ երկիր, սակայն գործարքի կողմ հանդիսացող ԵՏՄ անդամ երկրի կազմակերպությունը հրաժարվել է ներկայացնել ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարությունը։ ՀԱՐՑ 1․ Արտահանման հարկային հայտարարագիր ներկայացնելիս՝ արդյո՞ք հայտարարագրվելու է նաև

1․ Արդյո՞ք ընտանեկան ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող անհատ ձեռնարկատերերն իր մասով պետք է վճարի դրոշմանիշային վճար (անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից իրացման շրջանառությունը հայտարարագրման դեպքում, այնպես էլ՝ չհայտարարագրելու դեպքում)։ 2․ Արդո՞ք շրջանառության հարկ վճարող անհատ ձեռնարկատերն իր մասով պետք է վճարի դրոշմանիշային վճար (եթե տարեկան եկամուտների մասին պարզեցված հաշվարկում շրջանառության հարկ վճարողի ձեռնարկատիրական գործունեությունից

Կազմակերպությունը ՌԴ-ում հաշվառված ընկերությունից ձեռք է բերել համակարգչային ծրագրեր, որոնք ներմուծվել են Հայաստանի Հանրապետություն ինտերնետ հաղորդակցման կապի միջոցով : 1.Արդյո՞ք համակարգչային ծրագրի ձեռքբերումը հանդիսանում է ապրանք կամ ծառայություն, եթե այն չունի նյութական հիմք և ստացվել է ինտերնետ կապի միջոցով: 2.Արդյո՞ք վերոնշյալը կազմակերպության կողմից ենթակա է հայտարարագրման: 3. Հնարավո՞ր է արդյոք

Կազմակերպությունն գործում է շրջանառության հարկի դաշտում և զբաղվում առևտրով: 2017թ. 1-ին եռամսյակում իրացման նպատակով ձեռք է բերել ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրամքներ: Հարց. Արդյո՞ք 2017թ. 1-ին եռամսյակում 5% հաշվարկային շրջանառության հարկից ձեռքբերումների 4%-ը նվազեցնելիս ակցիզային հարկը հաշվի է առնվում ձեռքբերման ծախսերում: ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդված 1.1. կետի համաձայն` հաշվետու ժամանակաշրջանի

Անհատ Ձեռնարկատերն իր որդու հետ, որպես վարձու աշխատող, իրականացնում է մսամթերքի վերամշակման արտադրություն: Հարց. Արդյո՞ք կարող է օգտվել ընտանեկան ձեռնարկատիրության արտոնությունից: ՀՀ օրենքի 13.7. հոդվածի համաձայն, մասնավորապես, անհատ ձեռնարկատերը կարող է համարվել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, եթե վերջինս իր գործունեությունն իրականացնում է բացառապես իր ընտանիքի անդամների (այդ թվում` որպես վարձու աշխատող)

Կազմակերպությունը ՌԴ-ից ՀՀ է ներմուծել եգիպտացորենի սերմացու: Հարց. Արդյո՞ք նշված դեպքում կազմակերպությունը պետք է վճարի ներմուծման ԱԱՀ-ը: «Կազմակերպությունների և Անհատ Ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» ՀՀ օրենքի համաձայն` ԱՏԳ ԱԱ 1005 10 ծածկագրին դասվող եգիպտացորենի