Կազմակերպությունը ՌԴ-ում հաշվառված ընկերությունից ձեռք է բերել համակարգչային ծրագրեր, որոնք ներմուծվել են Հայաստանի Հանրապետություն ինտերնետ հաղորդակցման կապի միջոցով : 1.Արդյո՞ք համակարգչային ծրագրի ձեռքբերումը հանդիսանում է ապրանք կամ ծառայություն, եթե այն չունի նյութական հիմք և ստացվել է ինտերնետ կապի միջոցով: 2.Արդյո՞ք վերոնշյալը կազմակերպության կողմից ենթակա է հայտարարագրման: 3. Հնարավո՞ր է արդյոք

Կազմակերպությունն գործում է շրջանառության հարկի դաշտում և զբաղվում առևտրով: 2017թ. 1-ին եռամսյակում իրացման նպատակով ձեռք է բերել ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրամքներ: Հարց. Արդյո՞ք 2017թ. 1-ին եռամսյակում 5% հաշվարկային շրջանառության հարկից ձեռքբերումների 4%-ը նվազեցնելիս ակցիզային հարկը հաշվի է առնվում ձեռքբերման ծախսերում: ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդված 1.1. կետի համաձայն` հաշվետու ժամանակաշրջանի

Անհատ Ձեռնարկատերն իր որդու հետ, որպես վարձու աշխատող, իրականացնում է մսամթերքի վերամշակման արտադրություն: Հարց. Արդյո՞ք կարող է օգտվել ընտանեկան ձեռնարկատիրության արտոնությունից: ՀՀ օրենքի 13.7. հոդվածի համաձայն, մասնավորապես, անհատ ձեռնարկատերը կարող է համարվել ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, եթե վերջինս իր գործունեությունն իրականացնում է բացառապես իր ընտանիքի անդամների (այդ թվում` որպես վարձու աշխատող)