Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող և ընդհանուր հարկման դաշտում գործող կազմակերպությունը, որը չի հանդիասանում ԱԱՀ վճարող, իրականացրել է ապրանքների արտահանում ԵՏՄ անդամ երկիր, սակայն գործարքի կողմ հանդիսացող ԵՏՄ անդամ երկրի կազմակերպությունը հրաժարվել է ներկայացնել ապրանքների ներմուծման և անուղղակի հարկերի վճարման մասին հայտարարությունը։ ՀԱՐՑ 1․ Արտահանման հարկային հայտարարագիր ներկայացնելիս՝ արդյո՞ք հայտարարագրվելու է նաև

1․ Արդյո՞ք ընտանեկան ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող անհատ ձեռնարկատերերն իր մասով պետք է վճարի դրոշմանիշային վճար (անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից իրացման շրջանառությունը հայտարարագրման դեպքում, այնպես էլ՝ չհայտարարագրելու դեպքում)։ 2․ Արդո՞ք շրջանառության հարկ վճարող անհատ ձեռնարկատերն իր մասով պետք է վճարի դրոշմանիշային վճար (եթե տարեկան եկամուտների մասին պարզեցված հաշվարկում շրջանառության հարկ վճարողի ձեռնարկատիրական գործունեությունից